ricoma.cz| Vy?ívací stroje RiCOMA - záru?ní i pozáru?ní servis - strojní vy?ívání

ricoma.cz Profile

ricoma.cz

Title:| Vy?ívací stroje RiCOMA - záru?ní i pozáru?ní servis - strojní vy?ívání

Description:| Vy?ívací stroje RiCOMA - záru?ní i pozáru?ní servis - strojní vy?ívání O NáS vy?ívací stroje Laserové systémy VY?íVACí SOFTWARE Kontakt Soubory ke sta?ení PR?MYSLOVé VY?íVACí STROJE Nabízíme pr?mysl

Keywords:

Discover ricoma.cz website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

ricoma.cz Information

Website / Domain: ricoma.cz
Website IP Address: 31.31.78.94
Domain DNS Server: ns.forpsi.cz,ns.forpsi.net,ns.forpsi.it

ricoma.cz Rank

Alexa Rank: 17874078
OursSite Rank: 1
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

ricoma.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $6,546
Daily Revenue: $17
Monthly Revenue: $538
Yearly Revenue: $6,546
Daily Unique Visitors: 1,650
Monthly Unique Visitors: 49,500
Yearly Unique Visitors: 602,250

ricoma.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control must-revalidate
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Tue, 19 Sep 2017 08:24:41 GMT
Server Apache/2.2.15 (CentOS)

ricoma.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage

ricoma.cz Similar Website

Domain WebSite Title
toplagu.bid Index of /
lilca.org lilca.org - HOME
yield247.com Yield247 Malta | | Yield247
cleverwhitelabel.co.uk Outsourced Digital Marketing. SEO, PPC, Content & More
curioustea.com Gourmet loose tea club | Curious Tea - Loose leaf tea subscriptions
birgittedamjensen.dk Birgitte Dam Jensen - Underviser, Foredragsholder & R?dgiver
onahole-get.com オナホール選び?購入を検討ならオナホールガイド
shineconnection.net home - The SHINE Connection
handienterprises.com Handi Enterprises | Your Assistive Technology Specialists
stockyardsatlanta.com STOCKYARDS???? ATLANTA - HOME
tygodnikradomski.com www.tygodnikradomski.com - Wiadomo?ci
fundacjakamili.pl Fundacja Kamili Skolimowskiej – Kolejna witryna oparta na WordPressie
greenfile.accountant Cognos Pdf Fit To Page download free
richardehyman.com FROGMEN by Richard Hyman|My journeys with Captain Jacques-Yves Cousteau
rvparksinyoakumtx.com ACE STORAGE & R. V. PARK - Yoakum, TX | (361) 293-0324
eastbayicc.org East Bay Chapter of ICC - Home
baldeagleboatrentals.com Boat rentals- Boats & Bikes at Bald Eagle State Park in Howard, PA Home
willingsteward.com Willing Steward Ministries

ricoma.cz Traffic Sources Chart

ricoma.cz Alexa Rank History Chart

ricoma.cz aleax

ricoma.cz Html To Plain Text

| Vy?ívací stroje RiCOMA - záru?ní i pozáru?ní servis - strojní vy?ívání O NáS vy?ívací stroje Laserové systémy VY?íVACí SOFTWARE Kontakt Soubory ke sta?ení PR?MYSLOVé VY?íVACí STROJE Nabízíme pr?myslové vy?ívací stroje RiCOMA, které splňují ve?keré standardy v malonákladovém i velkooběmovém vy?ívání. V nabídce máme jednohlavé, ale i vícehlavé a speciální vy?ívací stroje. VY?íVACí SOFTWARE Pro dokonalou vy?ivku nabízíme systém pro vzorování vy?ivek od americké spole?nosti RiCOMA a od australské spole?nosti WILCOM. Oba systémy splňují standard pr?myslového vy?ívání. LASEROVé SYSTéMY Systémy pro laserové dělení materiál? GBOS a to p?edev?ím ti?těnych nebo vy?ívanych. Lasery mohou byt vybaveny o?ezovou zamě?ovací kamerou pro naprosto p?esny konturovy o?ez. Jednohlavy polopr?myslovy stroj Jednohlavé vy?ívací stroje Vícehlavé vy?ívací stroje Modulární vy?ívací systém Software Laserové systémy Materiály pro strojní vy?ívání Vy?ívací nitě Pr?myslové vy?ívací stroje, které jsou dostupné opravdu ka?dé i malé firmě. O kvalitě stroj? svěd?í i 5-letá garance. Dále nabízíme kompletní vybavení a ?kolení pro reklamní agentury. Prodáváme a servisujeme za?ízení zna?ek: EPILOG (USA) lasery, GRAPHTEC ?ezací a tiskové plotry, VISION gravírky a frézy, RiCOMA vy?ívací stroje a tepelné lisy. Podívejte se prosím na ná? prodejní web www.production24.cz. Novy polopr?myslovy vy?ívací stroj RiCOMA EM1010 Stroj ur?eny pro za?ínající vy?ívací firmy, módní designéry, grafiky, vzorování pro velkovyrobu 23. zá?í spole?nost RiCOMA p?edstavila novou modelovou ?adu polopr?myslovych vy?ívacích automat? EM. Tyto stroje jsou ur?eny p?edev?ím pro za?ínající vy?ívací firmy, módní návrhá?e a v?echny ty, kte?í chtějí za?ít s tímto krásnym ?emeslem. Vy?ívací stroje EM se vyzna?uji pevnou konstrulcí, kvalitním zpracováním a dostupnou cenou. V dostupné ceně nabízí kompletní vybavení a to i p?ípravky na vy?ívání ?epic. Hlavní vyhodou oproti konkurenci je skute?nost, ?e vy?ívací stroj EM disponuje servomotorem, ktery umo?ňuje reálnou vy?ívací rychlost 1000 st. za minutu a to bez zpomalovaní p?i del?ím stehu. Tímto se stroj ?adí na první p?í?ku v polopr?myslovych vy?ívacích strojích. RICOMA MT RERIES 2016 - inovovany stroj - ?eské u?ivatelské prost?edí Vynikající, nová a pevněj?í konstrukce ramenového vy?ívacího stroje umo?ňuje vy?ívat témě? na cokoli. Díky volné plo?e m??ete vy?ít i p?edměty, které jsou objemné, nap?. sportovní ta?ky, tě?ké deky a samoz?ejmě i trika, mikiny, ?epice a ve?keré hotové i roze?ité oděvy nebo reklamní p?edměry. Stroje jsou vhodné p?evá?ně do reklamních agentur, vyrobc?m a prodejc?m pracovních oděv? a to i pro mo?nost dvouhlavé verze stroje s vy??í vyrobní kapacitou. RiCOMA p?edstavuje novy model mostového vycehlavého vy?ívacího stroje. Model s ozna?ením CHT má oproti star?í verzi novy dotykovy panel 10,4" s HD rozli?ením. Stroje jsou k dispozici jednohlavé, dvouhlavé, ?ty?hlavé, ?estihlavé a osmihlavé. Tato vyznamná novinka podstatně ovlivňuje komfort práce s vy?ívacím strojem. Neopomenutelnou novinkou je i vy?ívací rychlost, která je zvy?ena na 1000 steh? za minutu. Táke pamě? na 50 milion? steh?! Novy je i systém pro vedení nitě strojem, ktery podstatně posouvá kup?edu kvalitu vy?ivky a p?etrhovost nitě. Standardním vybavením stroje je i LAN p?ipojení a to kabelem a nebo WiFi. Vy?ádejte si nabídku na tento stroj a vyu?ijte zaváděcí ceny! Prvot?ídní program pro vzorování vy?ivek od PRODUCTION 24 s.r.o. Pro měsíce leden a únor jsme pro zákazníky na?í spole?nosti p?ipravily speciální ?kolící program pro u?ivatele Wilcom. Toto ?lolení bude probíhat v prostorách na?í spole?nosti zdarma. Seznámíme s kompletním sortimentem spole?nosti Wilcom a nau?íme vás v něm pracovat na profesinální úrovni. P?i objednání programu s vy?ívacím strojem RiCOMA dostanete zdarma iPad Retina od Apple Corporation. Tato nabídka platí do konce února 2015! Pro objednání ?kolení volejte +420 777 020 737 nebo na email info@ricoma.cz Aktuální verze programu RiCOMA D.I.S.C. Platinium a její aktualizace na verzi 5.14 najdete v sekci na na?ich stránkách v zálo?ce Software, nebo p?ímo na tomto odkazu. P?ije?te si vyzkou?et vy?ívání na na?ich strojích! RiCOMA Vás opravdu p?ekvapí nejen velmi kvalitní vy?ivkou, ale i dostupnou cenou ka?dému kdo se chce strojnímu vy?ívání věnovat. Mimo?ádná kvalita p?edur?uje na?e stroje do malé i velké textilní vyroby. Vy?ívací stroj RiCOMA Firma RiCOMA má největ?í zákaznickou základnu v USA, ale v roce 2007 expandovala i do evropskych zemí jako nap?íklad Polsko, Německo, Francie, Itálie. Stroje jsou cenově dostupné a splňují ve?keré standardy pr?myslovych stroj?. V dne?ní době je cena a kvalita ur?ujícím faktorem trhu a proto Vám nabízime stroje ?pi?kové kvality a neuvě?itelné ceny. Na?e zastoupení prodává stroje v ?eské Republice i na Slovensku. Pro? po?ídit vy?ívací stroj právě od nás? 1. Na?e stroje je mo?né p?ipojit do sítě pomocí bezdrátové sítě WiFi. 2. P?ipojení pomocí sí?ového protokolu je ji? témě? standard. 3. Stroje dodáváme ji? v?etně v?ech nezbytnych ráme?k?. U nás nedoplácíte dokonce ani rám na ?epice. 4. Technická podpora a odborné ?kolení! 5. Garance 1+4 6. Nejlep?í poměr vykon/cena na trhu 7. ?kolení vzorování vy?ivek zdarma! 8. Mo?nost po?ízení software WILCOM e3 za vynikající ceny! U? víte pro? stroj od RiCOMA INTERNATIONAL CORPORATION? Tě?íme se na Vá? zájem. Pokud uva?ujete o po?ízení vy?ívacího stroje, vypracujeme Vám nabídku p?esně dle Va?ich po?adavk?. Na?e stroje Vám zdarma p?edvedeme a nau?íme Vás vyu?ít na 100% jejich potenciál. Poradíme Vám jak se prosadit ve Va?em regionu. Pr?myslové vy?ívací stroje RiCOMA INTERNATIONAL CORPORATION Vyhradní zastoupení pro ?eskou Republiku a Slovensko, PRODUCTION 24 s.r.o., K Ochozi 1417, 593 01 Byst?ice nad Pern?tejnem Telefon: +420 561 116 693, +420 777 020 737, e-mail: info@ricoma.cz, www.ricoma.cz Vyrobní závod - RiCOMA (SHENZHEN) Co. Ltd, www.ricoma.cn Sídlo firmy RiCOMA INTERNATIONAL CORPORATION (MIAMI USA), www.ricoma.us ? PRODUCTION 24 s.r.o. 2007 - 2014, www.production24.cz

ricoma.cz Whois

% (c) 2006-2016 CZ.NIC, z.s.p.o. % % Intended use of supplied data and information % % Data contained in the domain name register, as well as information % supplied through public information services of CZ.NIC association, % are appointed only for purposes connected with Internet network % administration and operation, or for the purpose of legal or other % similar proceedings, in process as regards a matter connected % particularly with holding and using a concrete domain name. % % Full text available at: % http://www.nic.cz/page/306/intended-use-of-supplied-data-and-information/ % % See also a search service at http://www.nic.cz/whois/ % % % Whoisd Server Version: 3.10.0 % Timestamp: Fri May 27 21:59:56 2016 domain: ricoma.cz registrant: FORPSI-VCD-S312516 nsset: I4WEB registrar: REG-INTERNET-CZ registered: 02.04.2010 03:39:12 expire: 02.04.2017 contact: FORPSI-VCD-S312516 org: PRODUCTION 24 s.r.o. name: Luká? Hercik address: K Ochozi 1417 address: Byst?ice nad Pern?tejnem address: 59301 address: CZ registrar: REG-MOJEID created: 27.02.2009 04:24:03 changed: 05.12.2014 08:15:58 nsset: I4WEB nserver: ns.forpsi.net nserver: ns.forpsi.it nserver: ns.forpsi.cz tech-c: I4WEB registrar: REG-INTERNET-CZ created: 12.08.2009 18:40:43 contact: I4WEB org: PRODUCTION 24 s.r.o. name: Luká? Hercik address: K Ochozi 664 address: Byst?ice nad Pern?tejnem address: 593 01 address: CZ phone: +420.777020737 e-mail: infoⓜproduction24.cz registrar: REG-INTERNET-CZ created: 12.08.2009 11:31:2